Teppana - Kuurna - Nakertaja asukastoimikunta

Asukastoimikunta pyrkii kehittämään asukkaiden ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin välistä tiedonkulkua  ja järjestämään erilaisia tapahtumia/toimintaa asukkaiden kesken.

Toimikunnan jäsenet 2020:

Puheenjohtaja/taloudenhoitaja: Tuula Väyrynen, puh. 040 5619935
Jäsenet:             

 Eeva-Liisa Kemppainen

 Sirpa Laitinen

  Virve Väyrynen

Toiminta

Teppana-Kuurna-Nakertaja – alueen asukastoimikunta jatkaa suosittuja perheretkiään. Asukkaat ovat jo tiedustelleet asukastoimikunnalta tulevan retken kohdetta.

Asukastoimikunta on järjestänyt keväisin eri puolilla aluettaan ulkoilmatapahtumia.

Tavoitteena on saada asukkaat kiinnostumaan asukastoiminnasta.

Pikkujoulut asukkaille aiotaan myös järjestään myöhemmin sovittavalla tavalla.

Asukastoimikunta kokoontuu noin kerran kuussa Rekitie 3:n kerhotiloissa.