Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu - Puistola asukastoimikunta

Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu - Puistola (HuPiKePu) asukastoimikunta

Jäsenet v. 2020-2021

  • Sirpa Hänninen, puheenjohtaja, sihteeri (puh. 045 127 5995)
  • Heikki Nissinen, varapuheenjohtaja
  • Mikko Sirviö, taloudenhoitaja ja ilmoitusvastaava (puh. 045 209 9452)
  • Jenni Pitkänen, jäsen
  • Alla Pechueva, jäsen

Members y. 2020-2021

  • Sirpa Hänninen, chairman, secretary
  • Heikki Nissinen, vice chairman
  • Mikko Sirviö, financial manager
  • Jenni Pitkänen, member
  • Alla Pechueva, member

 

 

Ajankohtaista / Current events

Retki Ärjänsaareen lauantaina 8.8.2020. Maksuton! Ilmoittautumiset 5.8.2020 mennessä numeroon 045 1275995.

A trip to Ärjänsaari at Saturday 8.8.2020. Free of charge! Call 045 1275995 and sign up before 5.8.2020.

 

 

Keilaus

Lohtaja-Purola-asukastoimikunnan järjestämä keilavuoro on keskiviikkoisin klo 17-18, omavastuu 5 euroa. Tiedustelut / ilmoittautumiset Jaani Rönkkö puh. 050 588 3720 viimeistään tiistaina klo 12.00 mennessä. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan omavastuu 5 euroa.

 

Bowling

Lohtaja-Purola resident committee hosts a bowling shift every Wednesday at 17-18 (5-6 pm), fee 5 euros. Questions / enrolments to Jaani Rönkkö (050 588 3720) by Tuesdays at 12.00 o’clock (12 pm)

Samoojantie 1:n grillikatos

Samoojantie 1:n grillikatos on alueen (KOY Kajaanin Pietarin) asukkaiden käytettävissä. Avainta voi kysyä Sirpa Hänniseltä, puh. 045 127 5995.

 

Samoojantie 1's barbeque shelter

Samoojantie 1's barbeque shelter is for the KOY Kajaani Pietari’s residents to use. Requests for key should be directed to Sirpa Hänninen.

 

Asukaskokous:

Asukaskokous jossa uudet jäsenet valittiin oli maanantaina 9.3.2020 klo 18.00. Asukastoimikunnan toimikauden pituudeksi päätettiin yksi (1) vuosi.


Resident meeting

New members for the committee were chosen on Monday March 9th, 2020, during a resident meeting.

Asukastoimikunnan esittely:

Asukastoimikunnan tavoitteena on sekä asukkaiden aktivoiminen, että maahanmuuttajataustaisten asukkaiden sopeuttaminen ja epäluulojen poistaminen puolin ja toisin. Toimenpiteet, joita olemme käyttäneet, ovat vakiintuneet toimikunnan alueella. Toimenpiteillä pyritään siihen, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja tasa-arvoisuus lisääntyisivät sekä epäilykset naapureita kohtaan poistuisivat.

Viljelyspalstoja emme enää jaa. Syynä tähän on niiden lähes olematon käyttö ja peltoalueen huono maanlaatu.

Vimpelinlammen juhannustapahtuma on lopetettu talkoolaisten vähyyden ja erinäisten järjestyshäiriöiden vuoksi. Uutena perinteenä olemme ottaneet ohjelmistoomme päihteettömän tapahtuman lapsiperheille ja toki muillekin makkarannälkäisille elokuun aikana.

Järjestämme retkiä ja muita mukavia tapahtumia tulevankin kauden aikana. Seuraa ilmoittelua jätekatoksien ja postilaatikkorivistöjen ilmoitustauluilla!

Puurojuhla Lohtajan nuorisotalolla pysyy edelleen ohjelmistossamme.

Toivomme kaikkien, jotka haluavat kehittää omaa asumistaan asukastoimikunnan työn kautta, ottavan yhteyttä ja tuomaan omat kehittämisideansa toimikunnan tietoisuuteen. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan toteuttamaan asukkaiden antamat ideat. Voitte lähestyä puheenjohtaja Sirpa Hännistä puhelimitse numeroon 045 127 5995 tai sähköpostilla osoitteeseen hupikepu@gmail.com. Taloudenhoitaja Mikko Sirviö vastailee numerosta 045 209 9452.


Resident committee introduction

The purpose of resident committee is to activate residents as well as accustom immigrants and remove the stigmas against them. Actions that we have used, have been established in our area. The purpose of these actions is to increase equality and help the residents influence our community.

Farmlands are no longer available. Reason for this is their negligible use and the lands bad quality.

Midsummer days event at Vimpelinlampi has been discontinued due to different disturbances and fewness of volunteers. As a new tradition, we have a new, alcohol-free event in August for families and other people hungry for sausage.

In the upcoming season we will host trips and other nice events. You can find info about possible upcoming events and trips from infoboards located near the garbage sheds and letterboxes.

Porridgeparty that is hosted in Lohtaja's youth center stays in our curriculum.

We wish, that everyone who wants to develop our community, would contact us and bring their ideas to the committee. We strive to fulfill residents’ ideas and wishes. You can contact our chairman (Sirpa Hänninen) or our financial manager Mikko Sirviö. You can also send your ideas and thoughts to our email, hupikepu@gmail.com.

TULKAA HYVÄT ASUKKAAT PUHUMAAN SUORAAN MIELTÄNNE PAINAVISTA ASIOISTA, EMME OLE AJATUKSENLUKIJOITA. SOITTAKAA, LÄHETTÄKÄÄ SÄHKÖPOSTIA TAI NYKÄISKÄÄ HIHASTA JA KERTOKAA TOIVEENNE...

Terveisin Sipe, Heikki, Mikko, Jenni ja Alla


DEAR RESIDENTS, WE ARE NOT MIND READERS. IF SOMETHING BOTHERS YOU, CALL US, SEND US A MESSAGE OR COME TALK TO US AND TELL US YOUR TROUBLES/WISHES.

Yours, Sipe, Heikki, Mikko, Jenni ja Alla

Tulevat kokoukset

Tiistai 1.9.2020 klo 17.00


Upcoming meetings

Tuesday 4.8.2020 at 17.00


Kerhohuoneen sijainti / Location of clubhouse