Hakeminen opiskelija-asuntoon

Hakulomakkeita saat KOy Kajaanin Pietarin toimistosta. Voit myös täyttää ja lähettää hakemuksen näiltä kotisivuilta kohdasta Asuminen -> Hakeminen.

Nettihakemus allekirjoitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Älä laita asuntohakemusta ennenkuin olet saanut tiedon opiskelupaikasta, koska hakemusta ei tällöin vielä käsitellä.

Huom! Kesäaikana hakemuksia käsitellään viikottain tarvepäiväjärjestyksessä. Valitettavasti emme vuosilomien takia ennätä vastata puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin hakemuksen etenemisestä. Postitamme hakijalle kirjallisen asuntotarjouksen heti, kun asunto hakijalle löytyy.

Mikäli laitat hakemuksen kotisivujen kautta, ohjelma antaa automaattisen ilmoituksen liitteiden toimittamisesta. Liitteet on toimitettava aina ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista (postitse, skannattuna tai faxilla). Ilman liitteitä (opiskelijatodistusta / hyväksymisilmoitusta) vuokrasopimusta ei allekirjoiteta!

Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet (pakollisia):
  1. Oppilaitoksen antama opiskelijatodistus, josta selviää, milloin opinnot ovat alkaneet sekä arvioitu valmistumisaika.
  2. Opintojaan aloittavalta ilmoitus oppilaitokseen hyväksymisestä (virallinen opiskelutodistus toimitettava opintojen alettua).
  3. Jos hakijaruokakuntaan kuuluu opiskelijan lisäksi muita hakijoita, on muiden asumaan tulevien osalta (esim. opiskelijan työssä käyvän puolison) toimitettava tulo- ja verotustodistus.
Mikäli olet jo laittanut hakemuksen kotisivujen kautta ja haluat tehdä hakemukseesi muutoksia, älä laita uutta hakemusta, vaan ilmoita muutokset suoraan asuntosihteereille puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos haet soluasuntoa kaverin kanssa samaan soluun, on molempien hakijoiden laitettava oma hakemus. Lisätietokenttään kaverin nimi!